ALKEMADE - De VVD wil de product- en bedrijfsschappen, waaraan ondernemers wel moeten betalen maar waarover ze niets te zeggen hebben, grondig saneren. Het liberale Tweede Kamerlid Charlie Aptroot kwam donderdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Roelofarendsveen met een vijfpuntenplan.

Nadat hij geen gehoor vond voor zijn idee om de product- en bedrijfsschappen af te schaffen, hoopt Aptroot op politieke steun voor zijn saneringsplan.

Hij pleit voor rechtstreekse invloed in de schappen door iedere ondernemer een stem te geven in de besluitvorming. Nu worden de besturen benoemd door organisaties van werkgevers en door vakbonden. De besturen worden in het plan verplicht volledige openheid te geven, ook over hun betaling. De ondernemers moeten instemmen met de beloning van de bestuurders.

Aptroot vindt bovendien het aantal van zeventien schappen veel te groot. Hij wil een bundeling, zodat er drie overblijven: Een voor boeren en tuinders, een voor de handel in landbouwproducten en een voor de resterende ambachten.

De bestuurders dienen te komen met strakke budgetten zodat de kosten in vijf jaar tijd gehalveerd worden. Bovendien moeten de heffingen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de minister van Economische Zaken.