AMSTERDAM - De achterban van twee grote FNV-bonden, Bondgenoten en FNV Bouw, willen dat de vakcentrale de looneis voor volgend jaar opschroeft naar 3 procent. De FNV kondigde twee maanden geleden aan 2,5 procent meer salaris te gaan eisen in 2007. Dat is niet genoeg, oordeelden leden donderdag tijdens de bondsraden van FNV Bouw en Bondgenoten.

Volgens een woordvoerster van FNV Bondgenoten willen werknemers meer loonsverhoging omdat alles duurder is geworden door het kabinetsbeleid. Zo maken de leden zich zorgen over hogere huren en de stijgende energie- en ziektekosten.

"Koopkrachtbehoud redden we niet eens met 2,5 procent loon erbij, is het gevoel. Bovendien steekt het mensen dat het kabinet niks heeft gedaan aan de topinkomens", aldus de zegsvrouw.

Naast de 3 procent meer salaris, moeten werkgevers volgend jaar volgens de vakbondsleden 0,5 procent steken in betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om zaken als scholing, verlofregelingen en pensioen. Vertegenwoordigers van alle FNV-bonden komen maandag bijeen om in de Federatieraad de centrale inzet voor de cao-onderhandelingen in 2007 vast te stellen. Bij de vakcentrale constateren ze al langer dat er een opwaartse druk zit op de looneis.

"We hebben de stemverhoudingen er maar alvast bijgehaald, want we zullen moeten stemmen'', aldus een woordvoerder. FNV Bouw, Abvakabo en Bondgenoten vormen een meerderheid binnen de vakcentrale en hebben volgens de zegsman samen 173 van de 278 stemmen in handen binnen de Federatieraad.

Overigens staat het FNV-bonden volgens de woordvoerder altijd vrij om een hogere looneis dan de centrale te stellen. "Alleen als ze die met acties willen afdwingen, kunnen ze geen beroep doen op het weerstandsfonds en komen de kosten voor eigen rekening van de bond.''

VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt centrale looneisen niet meer van deze tijd. Volgens een zegsman moet de vakbeweging veel meer rekening houden met de specifieke situatie van bedrijven en sectoren. VNO-NCW stelt al tijden dat in cao's meer eenmalige uitkeringen en resultaatafhankelijke beloningen afgesproken moeten worden om rekening te houden met goede en slechte tijden voor een onderneming.