UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen gaan de nieuwe dienstregeling, die op zondag 10 december van kracht wordt, direct evalueren. Tussen 10 en 17 december zet Interview NSS 700 mensen in om nauwgezet in de gaten te houden of de reizigersvraag en het treinenaanbod van NS goed op elkaar zijn afgestemd.

"Een week lang worden alle treinen op alle deeltrajecten onderzocht op de bezetting", legt een woordvoerder van NS uit.

"Interview NSS gaat letterlijk tellen hoeveel mensen er in de treinen zitten. Als het op een bepaald traject op een bepaald tijdstip te druk is in de trein, kunnen we direct maatregelen nemen en de trein verlengen. Bij een laag aantal reizigers kunnen we besluiten om met minder rijtuigen te gaan rijden."

Wijzigingen

De nieuwe dienstregeling brengt een groot aantal wijzigingen met zich mee. De NS heeft uiteraard uitvoerig onderzocht hoe de reizigers zich vermoedelijk gaan gedragen. Desondanks is ook praktijkonderzoek noodzakelijk. "Hierdoor kunnen we snel reageren als het nodig is", aldus de zegsman.

Het onderzoek van Interview NSS wordt eind januari een keer herhaald. "Dan hebben we de beginfase en de rustige feestdagen achter de rug en is het zinnig om opnieuw naar de werking van de dienstregeling te kijken."