NOORDWIJK - De Nederlandse luchtvaartsector is te milieuvervuilend. De branche moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van de schadelijke stoffen te beperken. Als Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen een afwachtende houding aannemen, lopen ze "forse economische risico's".

Die waarschuwing uitte Jan-Ernst de Groot, de hoogste staffunctionaris van KLM woensdag op een congres in Noordwijk. "Zonder verbeteringen is de luchtvaart in zijn huidige vorm niet vol te houden", zei De Groot.

De luchtvaart moet volgens hem zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de vervuiling van het milieu aanpakken. Als dat niet gebeurt, zal de branche gezien worden als een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect. "De luchtvaart dreigt een symbool te worden van de 'inconvenient truth", vervolgde de KLM'er. Hij verwees daarbij naar de film An Inconvenient Truth van de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore over de negatieve gevolgen van het broeikaseffect.

Efficiënter

De Groot stak de hand ook in eigen boezem. "Ons product is vervuilend. Dankzij miljardeninvesteringen in de vloot vliegt KLM nu wel 25 procent efficiënter, maar dat is niet voldoende om de beoogde groei te realiseren." Ook knelpunten op Schiphol en in het luchtruim boven Nederland leveren extra milieuvervuiling op. "Ik moest onlangs op een klaarlichte dag twintig minuten boven Schiphol cirkelen voordat de landing werd ingezet", zei De Groot.

KLM roept de branche op een werkgroep op te richten die kan werken aan verbeteringen. De luchtvaartmaatschappij denkt de uitstoot van schadelijke gassen te kunnen verminderen door onder meer zuinigere motoren of efficiëntere vliegroutes. Ook de uitstoot compenseren door bijvoorbeeld de aanplant van bomen is volgens KLM een optie.

Emissierechten

Luchtvaartmaatschappijen zouden ook deel kunnen nemen aan handel in emissierechten om zo meer rechten te krijgen om CO2 uit te stoten. De Europese Unie wil dat vanaf 2010 mogelijk maken voor luchtvaartmaatschappijen.

KLM is het grotendeels eens met dit voorstel, maar is niet gerust op de uitvoering. De voorgestelde regeling geldt binnen Europa en op intercontinentale routes naar de EU toe. Maatschappijen uit Japan en de Verenigde Staten zouden zich dan ook aan de regeling moeten houden, maar die landen zijn daar niet happig op, aldus De Groot. Het is volgens hem daarom beter als de emissiehandel voorlopig alleen binnen Europa plaatsvindt.

Verkiezingsprogramma's

Het gebrek aan aandacht voor de milieuproblemen in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen, heeft KLM verbaasd, zei De Groot. Om de milieuvervuiling te beperken heeft de branche hulp van de overheid nodig.