STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft woensdag definitief ingestemd met de omstreden dienstenrichtlijn van voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein.

Het voorstel was al eerder sterk afgezwakt, na massale protesten van werknemers. Bedrijven moeten zich toch grotendeels houden aan arbeidsregels van de landen waar ze diensten verlenen. Het plan behelst dat EU-landen geen onnodige eisen mogen stellen aan buitenlandse bedrijven, zoals waarborgsommen of extra diploma's.

De SP toonde zich tegen omdat het compromis te vaag is en rechten van werknemers te ver zou aantasten. D66 is tegen omdat het bedrijven juist te weinig vrijheid biedt.