DEN HAAG - Een kabinet van PvdA, SP en GroenLinks zal rampzalig uitpakken voor de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Dat concludeert D66-Tweede Kamerlid Bert Bakker in notitie waarin hij de verkiezingsprogramma's van de drie partijen naast elkaar heeft gezet.

Volgens het stuk leiden de programma's tot een daling van de groei met 0,1 procent en een toename van de structurele werkloosheid met 0,2 procent. Ook doen de drie linkse partijen nauwelijks iets om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Verder zorgen PvdA, SP en GroenLinks samen voor een forse lastenverzwaring en maken ze het voor mensen met een uitkering onaantrekkelijker een baan te aanvaarden.

Resultaat

Bakker heeft zich gebaseerd op de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). Hij heeft de uitkomsten voor PvdA, SP en GroenLinks ieder voor een derde meegeteld. Dat zal weliswaar niet het resultaat zijn van formatiebesprekingen tussen de drie partijen, maar het geeft wel de richting aan, aldus Bakker.

Bakker zegt de notitie geschreven te hebben omdat de discussie over de vorming van een linkse coalitie de laatste dagen is opgelaaid, hoewel de drie partijen samen in geen enkele peiling een meerderheid halen. "Als je deze resultaten ziet, slaat de schrik je om het hart. Het programma van de PvdA alleen is al rampzalig, maar als je daar SP en GroenLinks bij optelt wordt het nog erger."

Werkloosheid

Bakker plaatst in zijn stuk de CPB-scores van de linkse drie naast die van D66. De voormalige regeringspartij komt veel terreinen als beste uit de bus. Het D66-programma leidt onder meer tot een economische groei van 0,3 procent en een daling van de structurele werkloosheid met een half procent. D66 doet ook van alle partijen (inclusief CDA en VVD) het meeste om de kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden.