VOORBURG - De Nederlandse economie is in het derde kwartaal 2,6 procent gegroeid vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal bedroeg de economische groei 0,6 procent. Dat is een fractie minder dan gemiddeld in de eerste helft van dit jaar.

Dat blijkt uit de eerste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei van het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten, is behaald met een werkdag minder dan vorig jaar, aldus het CBS dinsdag.

Producten

Het volume van de uitvoer was in het derde kwartaal 6,1 procent hoger dan vorig jaar, een iets kleinere groei dan het gemiddelde over de eerste helft van dit jaar. Nederlandse producten werden minder vaak geëxporteerd. De invoer nam sterker toe dan de export.

Huishoudens besteedden 2 procent meer. Ook dit ligt onder het niveau van het gemiddelde over de eerste zes maanden van dit jaar. Consumenten gaven nog wel meer uit aan duurzame goederen, maar de groei was minder uitbundig dan eerder, aldus het CBS.

Computers

Daar stond tegenover dat de investeringen verder aantrokken. Er is 6,1 procent meer geïnvesteerd, vooral in machines, bedrijfsauto's en computers. Ook de investeringen in woningen en infrastructuur waren duidelijk hoger. De productie was in de meeste bedrijfstakken hoger. De commerciële dienstverleners en de bouw sprongen er wel uit.

Banen

Er waren 84.000 banen in het derde kwartaal meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename is gelijk aan de eerste helft van 2006. Het aantal deeltijdbanen neemt sterker toe dan het aantal voltijdbanen. Vergeleken met het tweede kwartaal lag het aantal banen 0,3 procent hoger.