DEN HAAG - Het vertrouwen in minister-president Balkenende is bij ondernemers het afgelopen jaar sterk gestegen. Van de ondernemers noemt 61 procent de CDA-leider de beste kandidaat voor de functie van premier. Een jaar geleden was dat nog 9 procent. Dit blijkt uit een enquête van het VNO-NCW-opinieblad Forum, dat later deze week verschijnt.

Onder ondernemers is ook veel steun voor het kabinetsbeleid dat de laatste jaren onder leiding van Balkenende is gevoerd. Driekwart is tevreden over het beleid van de coalities waarvan CDA en VVD deel uitmaakten. 75 Procent vindt ook dat CDA en VVD weer in een volgend kabinet moeten zitten.

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november is 45 procent van de ondernemers van plan op de VVD te gaan stemmen (in 2003 nog 48 procent) en 30 procent op het CDA (in 2003 was dat ook 30 procent).

Stelling

De meerderheid (83 procent) onderschrijft de stelling dat een combinatie van CDA en VVD beter is voor de economie dan een combinatie van CDA en PvdA. De omgekeerde stelling (namelijk dat een CDA-PvdA-kabinet beter zou zijn voor de economie dan een CDA-VVD-kabinet) wordt slechts door 17 procent onderschreven.

Een volgend kabinet moet absoluut voorrang geven aan de aanpak van de bureaucratie bij de overheid en de vele regels en vergunningen. Ook verbetering van het onderwijs en de aanpak van het fileprobleem horen voor ondernemers bij de top drie van zaken die met spoed moeten worden aangepakt.

Oppositiepartij PvdA reageerde zondag sceptisch op de resultaten. "Het is logisch dat ondernemers voor Balkenende kiezen, want die sloopt de ontslagbescherming van werknemers. Ondernemers blij, oude trouwe werknemers de dupe'', zei PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam.