ROTTERDAM - De overheid moet zorgen dat werknemers die ouderschaps- of zorgverlof opnemen, 70 procent van hun salaris krijgen doorbetaald. Dat is volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius nodig om vrouwen meer aan de slag te krijgen. Nu stoppen zij vaak volgens haar nog te vaak met hun baan of gaan minder werken zodra zij kinderen krijgen.

Jongerius presenteerde vrijdag het FNV-actieplan voor vrouwen 'Sterk in je werk' in verpleeg- en verzorgingshuis Antonius IJsselmonde in Rotterdam. Volgens de vakcentrale moet bij ouderschaps- en zorgverlof minimaal 70 procent van het minimumuurloon worden doorbetaald en maximaal het zogeheten maximumdagloon (43.848 euro op jaarbasis).

Ruimhartiger

Nu bestaat er een recht op onbetaald verlof om te zorgen voor kinderen of andere naasten. Daarmee loopt Nederland volgens Nederlands grootste vakcentrale "op zijn zachtst gezegd" nogal achter bij andere landen in Europa die veel ruimhartiger zouden zijn. Alleen werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling, hebben nu recht op een bijdrage van de overheid bij het opnemen van ouderschapsverlof.

Bij opname van voltijdverlof krijgen ouders circa drie maanden via een korting van de Belastingdienst 636 euro per maand van de overheid. Dit geld kan ook worden uitgesmeerd over een langere periode bij deeltijdverlof.

Interssant

De FNV vindt dat alle werknemers ongeacht deelname aan de verlofspaarregeling recht hebben op financiering van ouderschapsverlof. Jongerius stelde dat levensloop nu alleen interessant is voor beter betaalden die in staat zijn om salaris opzij te zetten. Vooral jonge werknemers die zowel aan hun loopbaan als aan een gezin beginnen, zouden nu onvoldoende hebben aan de dit jaar ingevoerde regeling.

Sparen

De levensloopregeling ziet de vakcentrale als een mogelijkheid voor werknemers om zelf aanvullende financiering te sparen. Daarover kunnen ook afspraken worden gemaakt met werkgevers in cao's.

De omvang van het verlof kan volgens de FNV gelijk blijven aan hoe het nu in de wet is geregeld. Nu geldt een recht voor dertien keer de wekelijkse arbeidsduur van een werknemer voor ouderschapsverlof en zes keer de wekelijkse arbeidsduur voor langdurig zorgverlof.