BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft grote moeite met een voorstel waardoor EU-landen een vijfde van alle landbouwsubsidies mogen besteden aan andere doelen.

Het parlement vreest grote ongelijkheid tussen boeren. "Het ene land betaalt de boeren volledige subsidies, het andere houdt een vijfde in: Dat is scheve concurrentie", waarschuwt Europarlementslid Jan Mulder (VVD).

Boeren in de EU zouden tot circa 6 miljard euro per jaar aan subsidies mislopen. De regeringen van EU-landen mogen het geld uitgeven aan natuur, fietspaden of andere plattelandszaken.

Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en mogelijk ook anderen stemt dinsdag tegen, verwacht ook Europarlementslid Albert Jan Maat (CDA) donderdag. Het parlement kan de zogeheten vrijwillige modulatie niet verwerpen, maar wel langdurig vertragen.