AMSTERDAM - Vrouwen lopen een groter risico om arbeidsongeschikt te raken dan hunmannelijke collega's. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor deStatistiek (CBS). In 2000 zijn twintig van de duizend voor de WAO verzekerdevrouwen in de WAO beland, terwijl gemiddeld twaalf van de duizend mannen in datjaar arbeidsongeschikt raakten.

Ook ouderen, mensen met een hoog loon en personen van Turkse of Marokkaanseafkomst hebben volgens het CBS een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden.Van de laatst genoemde groep zijn de instroomkansen van Turken 36 en vanMarokkanen 47 op de duizend. Daarnaast lopen alleenstaande ouders met een kansvan 33 op duizend een sterk vergroot risico om arbeidsongeschikt te raken.

Bedrijfstakken met een bovengemiddeld WAO-risico zijn de schoonmaakbranche,sociale werkplaatsen, verpleeg- en bejaardentehuizen en de uitzendsector.