DEN HAAG - De vakbonden De Unie en de Abvakabo FNV werken in de kinderopvang mee aan verlenging van de werkweek van 36 naar 38 uur om het tekort aan personeel in de sector op te vangen.

Dat blijkt dinsdag uit een nieuwe cao die is afgesproken met de Branchevereniging Kinderopvang Nederland (BKN), waarvan de leden circa 10.000 werknemers in dienst hebben.

Gestimuleerd

Volgens Unie-bestuurder Olof King en een woordvoerster van de Abvakabo ligt het niet voor de hand dat vakbonden meewerken aan een verlenging van de werkweek. Volgens de FNV-bond zouden de vele deeltijders in de sector eigenlijk eerst gestimuleerd moeten worden om meer te gaan werken. "Ook zitten nog veel mensen zonder baan en die help je niet door de werkweek te verlengen", aldus de zegsvrouw van de Abvakabo.

Geschoolde

Maar zowel De Unie als de FNV-bond zeggen niet de ogen te willen sluiten voor de problemen van werkgevers in de kinderopvang om voldoende goed geschoolde leidsters te vinden. Dat wordt naar verwachting alleen maar erger gezien de plannen van veel politieke partijen om kinderopvang voor ouders aantrekkelijker te maken.

Bovendien gebeurt verlenging van de werkweek alleen op vrijwillige basis en worden de meeruren uitbetaald. Ook wordt er volgens de Abvakabo geïnvesteerd in scholing om meer gekwalificeerde leidsters op te leiden voor de toekomst.

Salarissen

De nieuwe cao die nog goedgekeurd moet worden door de vakbondsleden, geldt vanaf 1 januari 2007 twee jaar. In die periode worden de salarissen in vier stappen met in totaal 4 procent verhoogd.

De Unie en de Abvakabo hopen verder dat het akkoord een einde maakt aan de tweestrijd in de sector. Zo werd de FNV-bond vorig jaar nog uitgesloten van de onderhandelingen met de BKN en bestaan er nu twee cao's naast elkaar. De Abvakabo-woordvoerster zei te hopen dat er nu toegewerkt kan worden naar één cao in de kinderopvang. De cao van de andere werkgeversorganisatie, de MO Groep, geldt voor circa 30.000 leidsters.