BRUSSEL - Een besluit om de minimumaccijns op bier en sterke drank te verhogen is dinsdag van tafel gehaald bij een EU-vergadering van ministers van Financiën.

Het besluit stuitte op te veel bezwaren van bierproducerende landen als Duitsland, Tsjechië en Litouwen. De landen vrezen schade door een 2,2 cent hogere 'bierbelasting' per liter bier.

In Nederland liggen de meeste accijnzen al hoger dan de voorgestelde tarieven. Alleen voor een flesje light bier zou de accijns 0,4 cent stijgen. Zalm had daarom geen standpunt over het EU-voorstel. "Ik vind alles goed: Dit voorstel, geen voorstel, een volgend voorstel."

Het voorstel was om het minimumtarief met 31 procent te verhogen. De tarieven zijn sinds 1993 niet meer aangepast aan de inflatie. Zalm heeft wel geopperd om voor de toekomst het minimumtarief jaarlijks te indexeren. Dat moet grote aanpassingen voorkomen. "Daarvoor was zeer veel bijval", zei Zalm.

Smokkel

De Scandinavische landen houden vast aan de 31 procent aanpassing. Hun doel is vooral de dranksmokkel te bestrijden uit de nabijgelegen Baltische republieken Letland, Estland en Litouwen. Scandinavië heeft hoge accijnzen, terwijl ze in de Baltische staten erg laag zijn. Vele Zweden en Finnen nemen een dagreis per boot om goedkope drank in te slaan.