DEN HAAG - De gevaren van overboord slaan worden in de binnenvaart te weinig onderkend. Zo zegt ruim vier op de tien bemanningsleden geen reddingsvest te dragen in gevaarlijke situaties, zoals bij slecht weer, 's nachts of als ze makkelijk hun evenwicht kunnen verliezen. In de binnenvaart gebeuren veel dodelijke ongelukken, vooral door verdrinking.

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Arbeidsinspectie. In de periode tussen 1997 en 2004 waren twaalf dodelijke ongevallen in de binnenvaart. In acht gevallen was verdrinking de oorzaak. Vorig jaar waren er nog eens twee ongelukken met fatale afloop, waarbij slachtoffers in het water terechtkwamen.

Waarschuwingen

Dit was voor de Arbeidsinspectie aanleiding om tussen juli en november vorig jaar 210 inspecties uit te voeren. Hierbij zijn 137 waarschuwingen uitgedeeld aan 73 schippers met personeel. Van de gecontroleerde schepen waren 111 schippers zonder personeel of gezinsbedrijven. Voor hen gelden de meeste eisen van de Arbowet niet.

De inspectiedienst van Sociale Zaken vermoedt dat het aantal bemanningsleden dat geen reddingsvest draagt hoger ligt dan ze zelf zeggen. Op een kwart van de schepen was niet eens een reddingsvest aanwezig. "Veel schippers onderkennen de risico's wel, maar vinden dat de reddingsvesten het werk hinderen", aldus de Arbeidsinspectie. Daarom beveelt deze speciale buitenwerkjassen aan, waarbij het reddingsvest is ingebouwd.

Toegang

Verder schrok de Arbeidsinspectie van de slechte toegang tot het schip. Bijna drie op de tien waarschuwingen hadden betrekking op de toegang. Vaak moesten bemanningsleden halsbrekende toeren uithalen om van de kade aan boord te komen of andersom.

Eenvijfde van de overtredingen ging over onderhoud en veiligheid rondom machines. Hierbij waren bijvoorbeeld bewegende delen onvoldoende afgeschermd, waardoor het risico bestaat dat iemands hand ertussen komt.