DEN HAAG - Een aantal transportbedrijven ontduikt de arbeidstijdenwet door vrachtwagenchauffeurs op hun ritten naar het buitenland valse verlofbrieven mee te geven. Volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) gaat het jaarlijks om 125 tot 150 overtredingen.

De IVW tilt zwaar aan de overtredingen, zo laat een woordvoerder donderdag weten. De gevallen worden doorgespeeld aan justitie, die gewoonlijk de overtreders vervolgt.

De ontduiking doet zich vooral voor in het buitenland. Onder andere Frankrijk en België willen dat chauffeurs bij een controle, naast de gegevens van de tachograaf (het apparaat dat de rij- en rusttijden registreert), een brief kunnen tonen waarin de vrije dagen in de voorgaande weken zijn vermeld.

Jaarlijks geven werkgevers in bijna 150 gevallen een nepbrief mee waarmee de buitenlandse controleurs om de tuin moeten worden geleid. De IVW stelt dat deze "valsheid in geschrifte" een bedreiging vormt voor de verkeersveiligheid. Chauffeurs met een nepbrief rijden onverantwoord lang door.

De nepbrieven bieden transporteurs van bederfelijke waar het voordeel hun goederen snel op de plaats van bestemming te krijgen. Chauffeurs kunnen met het langer doorwerken extra verdienen.

Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft geen goed woord over voor de overtreders. "Wij veroordelen het scherp en ze mogen keihard worden aangepakt", licht een woordvoeder toe. Transporteurs die met valse verlofbrieven werken, zijn volgens TLN concurrentievervalsend bezig en duperen op die manier de hele branche.