VOORBURG - Langdurige werkloosheid treft vooral ouderen en niet-westerse allochtonen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar buiten heeft gebracht.

In 2005 zaten 483.000 mensen zonder werk. Van hen waren er ruim 200.000 (42 procent) langdurig werkloos. Dat wil zeggen dat zij een jaar of langer zonder werk zaten. Jongeren zijn wel het vaakst werkloos, maar zij zitten meestal maar korte tijd zonder werk.

Van de werklozen onder de 25 jaar was vorig jaar 19 procent langer dan een jaar werkloos. Van de werkloze autochtone 45-plussers was 56 procent langdurig werkloos en van niet-westerse allochtonen onder hen was dat 72 procent.