BRUSSEL - Een plan om de Europese minimumaccijns op bier en sterke drank te verhogen, stuit op veel verzet. Vooral Duitsland heeft aangekondigd dwars te gaan liggen bij een EU-vergadering van ministers van Financiën dinsdag in Brussel.

Duitsland weigert pertinent om de accijns op bier te verhogen. De volksdrank zou daar 2,2 cent per liter duurder worden. Onaanvaardbaar, stelde de Duitse senaat vrijdag.

Enkele andere landen willen de invoeringsdatum uitstellen. De geplande verhoging is voor hen ook te groot, zo blijkt uit een document van huidig EU-voorzitter Finland. De voorzitter is al wel bereid de invoering uit te stellen tot uiterlijk januari 2011.

De Europese Commissie had in september voorgesteld de EU-minimumaccijns op drank en bier met 31 procent te verhogen. De aanpassing moet de onderlinge verschillen tussen EU-landen verkleinen en fraude tegengaan. De tarieven waren sinds 1993 niet gecorrigeerd voor inflatie.

Nederland

Elf landen zouden door het voorstel hun accijns moeten verhogen. In Nederland geldt dat alleen voor light bier, met minder dan 3 procent alcohol. De accijns zou moeten worden verhoogd met 0,4 cent per flesje van 0,3 liter; de totale accijns zou dan ongeveer 2 cent per flesje light bier worden.

Nederland is voor het plan, "om zodoende de tarieven binnen de Europese Unie niet te veel uit elkaar te laten lopen en de werking van de interne markt te verbeteren", schreef minister Gerrit Zalm (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer.

Voor het voorstel is instemming nodig van alle 25 EU-landen. Wijn blijft uitgezonderd van een EU-minimumtarief voor accijns.