RIJSWIJK - Wie maatregelen wil treffen die zorgen voor energiebesparing, moet daarvoor tegen een lage rente geld kunnen lenen bij een fonds.Staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) stelde vrijdag dat het fonds er al in 2007 zou moeten zijn en dat het gevuld moet worden door rijksoverheid en derden. Het rijk zou er wat hem betreft 25 miljoen euro in moeten stoppen, andere partijen moeten het bedrag verdubbelen.

Van Geel ziet het fonds als een van de maatregelen om vooral in bestaande woningen meer energiebesparende maatregelen te treffen. "Er gebeurt nu weinig terwijl de doelstellingen steeds hoger worden. Je moet daarom kijken wat je kunt doen met bestaande woningen."

De staatssecretaris wil niet alleen particulieren aanzetten tot daden maar ook de energiedistributeurs. Hij verwacht veel van een al bestaand plan om energiebedrijven wettelijk te verplichten besparingsmaatregelen te treffen bij klanten. "Ze moeten slim en inventief zijn bij het zoeken naar wat kan. Het resultaat daarvan is dat het de Nederlandse samenleving miljoenen bespaart.''