DEN BOSCH - Provinciale Staten van Noord-Brabant stellen een enquêtecommissie in die de oorzaken van de twee mislukte aanbestedingen van het busvervoer in de provincie gaat onderzoeken. Statenfracties zullen dat vrijdag beslissen, bleek donderdagavond in het eerste gedeelte van een vergadering.

Statenleden zitten met een groot aantal vragen. "Was de provincie te afwachtend?", vroeg initiatiefnemer Nico Heijmans (SP) zich bijvoorbeeld af. Grootste collegepartij CDA sprak van een 'grote blamage' waar de provincie van zou moeten leren.

Schuld

Provinciale Staten willen bestuurders, ambtenaren maar ook vertegenwoordigers van betrokken busbedrijven onder ede kunnen verhoren. "We zeggen niet op voorhand dat de schuld bij de provincie ligt", benadrukte Heijmans.

Verkeersgedeputeerde Eric Janse de Jonge (CDA) heeft geen bezwaar tegen het onderzoek. Ook hij is blijven zitten met vragen, liet hij blijken in een reactie.

Rekenfout

Vorig jaar liep de aanbesteding van het busvervoer in Noord-Brabant stuk op een rekenfout van de provincie. In een tweede poging ging dit jaar busbedrijf Connexxion in de fout. De maatschappij verklaarde plotseling niet te kunnen rijden voor de beloofde prijs. Als protest tegen de voortdurende onzekerheid gingen buschauffeurs vorige maand dagenlang in staking.

Compromis

Uiteindelijk bereikten de deelnemende busbedrijven een compromis. Connexxion trok zich terug en de concessies werden gegund aan BBA en Arriva. Provinciale Staten willen het onderzoek liefst vóór de verkiezingen op 7 maart hebben afgerond.