DEN HAAG - Minister van Economische Zaken Joop Wijn slaat de plank volledig mis met zijn uitspraak dat werkgevers niet of nauwelijks selecteren op afkomst bij het werven van personeel.

De uitkomst van het onderzoek waarop de CDA-bewindsman zich baseert, staat haaks op ervaringen van veel jonge en oudere Marokkanen die een stageplaats of baan zoeken. Dat zegt het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) donderdag.

"Discriminatie door werkgevers speelt wel degelijk een grote rol bij zowel werving als selectie. Het maakt voor een kans op werk wel degelijk uit of je Hans of Mohamed heet", zo reageert het SMN.

Grondwet

Het samenwerkingsverband heeft vragen over de methode die SEO Economisch Onderzoek, dat het onderzoek deed, heeft toegepast. "Het heeft er alle schijn van dat de onderzoeksresultaten worden vertroebeld door sociaal wenselijke antwoorden van werkgevers. Want welke werkgever geeft openlijk toe te selecteren op afkomst? Dat is niet alleen sociaal onwenselijk maar ook in strijd met de grondwet."

Volgens het SMN gaat van de uitspraken van Wijn ook een verkeerd signaal uit. "Marokkanen krijgen te horen dat hun ervaringen met discriminatie niet worden erkend en als subjectief aan de kant worden gezet. Werkgevers worden gerustgesteld. Van deze minister hebben zij niets te vrezen. Wijn levert dan ook geen bijdrage aan het bestrijden van de onevenredig hoge werkloosheid onder Marokkanen en andere allochtone groepen", meent het SMN. De organisatie wil een gesprek met de bewindsman over zijn uitspraak en het onderzoek.

Vraagtekens

Woensdag zette de Nijmeegse burgemeester Guusje ter Horst al vraagtekens bij het onderzoek. Haar gemeente experimenteert met anoniem solliciteren om discriminatie tegen allochtonen tegen te gaan, wat volgens Wijn niet nodig is.