AMSTERDAM - De werkloosheid in Nederland loopt snel op. In oktober en november is volgens Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) een versnelling van de groei van de werkloosheid opgetreden. In september 2002 stonden 508.500 werklozen geregistreerd. In oktober waren dat er 522.700 en in november 541.000.

In september 2001 stonden volgens het CWI 456.300 werklozen geregistreerd. CWI is het eerste punt waar werkzoekenden zich melden, voordat zij een uitkering kunnen aanvragen.

Vorige maand meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de stijging van de werkloosheid juist afvlakt. In de periode augustus tot en met oktober nam het aantal werklozen maandelijks met 2000 tot 3000 toe. Een aantal maanden daarvoor was nog sprake van een stijging van gemiddeld 5000 à 7000 per maand. Het CBS telde in de maanden augustus, september en oktober gemiddeld 177.000 geregistreerde werklozen.

He grote verschil tussen de cijfers van het CWI en het CBS zit in de verschillende definities die beide organisaties hanteren. Het CBS kijkt naar mensen die direct beschikbaar zijn voor werk. Het CWI kijkt naar mensen die bijvoorbeeld deels arbeidsongeschikt zijn, niet binnen veertien dagen kunnen beginnen of in een scholingstraject zitten.

Volgens het CWI heeft het CBS de plotseling sterke stijging formeel nog niet gezien omdat de organisatie meestal enkele weken achter loopt. "De cijfers worden nog gecorrigeerd", aldus een woordvoerder van het CWI woensdag. Door de recentste cijfers naar buiten te brengen wil het CWI de politiek waarschuwen. "Werkgelegenheid moet hoog op de agenda komen. We zien versnelde groei van de werkloosheid."

Mochten bedrijven besluiten meer mensen te ontslaan dan zet de trend zich door. "Daar moeten we voor uitkijken. In de hoogtijdagen waren er ongeveer 800.000 werklozen, daar zijn we nog lang niet. In het minst optimistische scenario loopt de werkloosheid ook straks verder op. En dat is schadelijk voor de economie."