DEN HAAG - Tien procent van de organisaties voor thuiszorg in Nederland doet veel te weinig aan het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Dat bleek woensdag uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie.

De werkomstandigheden in de sector zijn wel aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het vorige onderzoek uit 1998, toen bij bijna alle instellingen overtredingen werden geconstateerd.

De Arbeidsinspectie komt tot zijn conclusies na controles bij 160 organisaties. Bij de instellingen waar nog veel mis is, ontbreekt het vooral aan hulpmiddelen om het lichamelijk zware werk te verlichten, zoals tilliften.

Verder zijn medewerkers te weinig beschermd tegen agressie en geweld, bijvoorbeeld doordat ze geen alarm kunnen slaan.

Gesprekken

De inspectie controleerde vorig jaar en dit jaar. Ruim vierhonderd patiënten werden thuis bezocht, om te kijken hoe de thuiszorg-medewerker zijn werk verricht. Ook voerde de dienst gesprekken met 1300 medewerkers. De Arbeidsinspectie zal naar aanleiding van de conclusies voorlopig niet meer in de thuiszorg controleren.

Bij de vorige inspectieronde in 1998 bleek veel mis in de thuiszorg. Om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid in de sector te verminderen maakte de overheid destijds strenge afspraken met werkgevers en werknemers. De organisaties hebben enkele jaren de tijd gehad om de nieuwe regels door te voeren.