DEN HAAG - Minister Joop Wijn van Economische Zaken acht het "voorstelbaar" dat het Rijk energienetten gaat kopen van provincies en gemeenten. Hij schrijft dat aan de Eerste Kamer, die op 14 november de omstreden splitsingswet behandelt.

Die wet wil eerlijke concurrentie bij energie waarborgen door de netten af te splitsen van de energiebedrijven. De netten moeten in handen blijven van de overheid, maar de leveranciers van energie kunnen commerciële bedrijven zijn. De netbeheerders moeten concurrerende aanbieders van stroom en gas op de netten toelaten.

Nu zijn de energiebedrijven nog in handen van provincies en gemeenten.

Overheid

Wijn heeft zich tot dusver op het standpunt gesteld dat de netten in ieder geval in handen van de overheid moeten blijven. Nu laat hij dus de mogelijkheid open dat het Rijk netten overneemt van provincies en gemeenten. De energienetten zijn miljarden waard en Wijn wil nog niet ingaan op de kosten.

Hapklare brokjes

Voordat de Eerste Kamer op 14 november de splitsingswet behandelt wil Wijn nog met de vier grootste - Nuon, Essent, Eneco en Delta - in gesprek. De energiebedrijven vrezen dat ze na splitsing als commercieel leveringsbedrijf, zonder hun netwerkbedrijf, als relatief kleine bedrijven hapklare brokjes worden voor buitenlandse energiegiganten die hun markt willen uitbreiden. Buitenlandse bedrijven zouden dan hier de dienst uitmaken bij het veiligstellen van de levering van stroom en gas.

In de Tweede Kamer stond het CDA zeer kritisch tegenover de splitsingswet, maar stemde er uiteindelijk toch mee in. Nu stelt het CDA in de Eerste Kamer zich kritisch op.