GRONINGEN - De Groningse aannemer Koop doekt zijn dochteronderneming Koop Tjuchem op. Dit wegenbouwbedrijf kwam in 2001 in opspraak toen ex-directeur Ad Bos een schaduwboekhouding openbaarde. De affaire bracht een grootschalige fraude in de Nederlandse bouwsector aan het licht.

Koop verkoopt zijn hele wegenbouwdivisie (GWW) aan de Vervat Groep in Rotterdam. De activa en het personeel van Koop Tjuchem gaan ook over naar Vervat, maar de gelijknamige besloten vennootschap zelf niet. De wegenbouwsector past volgens Koop niet langer bij de nieuwe strategie die vorig jaar werd vastgesteld. Daarin richt Koop zich onder meer op pijpleidingen, telecom en duurzame energie.

De naam van Koop GWW wordt gewijzigd in MNO Vervat. Het nieuwe moederbedrijf is al actief in de bouw- en havensector. De jaaromzet van Vervat Groep zal na deze overname verdrievoudigen tot 300 miljoen euro.

Bouwbedrijven hebben in het verleden jarenlang onderling afgesproken voor welke bedragen zou worden ingeschreven op infrastructuurprojecten. Hierdoor zijn de kosten voor de overheid, als grote opdrachtgever van infrastructurele werken, opgedreven.