DEN HAAG - Minister Karla Peijs (Verkeer) komt in december met plannen die een wezenlijke verbetering moeten opleveren voor treinreizigers. Onder druk van de Tweede Kamer beloofde ze maandag dat daar ook een voorstel bij zit om treinen harder (160 kilometer per uur) te laten rijden.

"Daar zijn investeringen voor nodig, maar je schiet er wel iets mee op", zei Peijs in het debat over haar begroting voor 2007. De Tweede Kamer klaagde onlangs over langere reistijden in de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (vanaf 10 december).

Reistijden

In nieuwe afspraken met de NS over de te leveren prestaties moet dan ook aandacht komen voor de reistijden. "Tot nu toe is daar niet op gestuurd. We willen dat aanpakken, maar er is geen gemakkelijke oplossing voor. Wat mij betreft zetten we het geld zo in dat het echt een verschil maakt voor de reiziger", aldus Peijs.

De minister zei dat ze de drie Zeeuwse NS-stations (Arnemuiden, Krabbendijke, Kapelle-Biezelinge), die met sluiting worden bedreigd, wil handhaven. "En als het lastig blijft, vraag ik de OV-ambassadeur ernaar te kijken."

Klachten

OV-ambassadeur Jeltje Van Nieuwenhoven moet zich wellicht ook buigen over oprichting van een landelijk loket voor klachten over het openbaar vervoer, dat ChristenUnie en PvdA willen. Peijs ziet het loket als een aanvulling op de bestaande telefonische klachtenlijn van de NS. De ChristenUnie wil juist een nieuw meldpunt, gezien de stroom klachten bij de consumentenorganisaties.

Peijs zei verder niets te voelen voor een spoedwet spoor, zoals de PvdA voorstelde. Omdat er volgens haar "eigenlijk geen procedurele belemmeringen zijn" is de wet niet nodig om knelpunten op het spoor sneller te kunnen aanpakken.

HSL

Een door de VVD gewenste 'preverkenning' naar een 'Rondje Randstad' voor goede en snelle spoorverbindingen tussen de grote steden komt terug in het nog te maken capaciteitsonderzoek, zei Peijs. Zij zag weinig heil in zo'n plan, omdat de Randstad al "buitengewoon goed" is ontsloten. "Waar praten we over. De HSL rijdt nog niet eens. Geef die eerst een kans."

Kwaliteitssprong

Maar VVD en PvdA, met steun van GroenLinks, zetten door met een motie voor zo'n vooronderzoek, omdat volgens de liberaal Pieter Hofstra (VVD) een kwaliteitssprong nodig is. Het gaat bovendien niet om een besluit tot aanleg. Hofstra: "Wie zien dan wel waar het op uitkomt."