AMSTERDAM - Jongeren zijn bereid meer te werken als hun netto-inkomen daardoor hoger is. Ruim driekwart van hen wil wekelijks vijf procent meer uren maken als daar tegenover staat dat het salaris tien procent stijgt. Daarmee kunnen de gevolgen van de vergrijzing worden aangepakt. Dat stelt vakbond De Unie zondag op basis van een onderzoek van TNS Nipo.

Het hogere nettosalaris kan worden mogelijk gemaakt door minder belasting te heffen over de extra gewerkte uren, stelt de vakbond. Maatwerk op de werkvloer wordt daarmee mogelijk, zegt De Unie-voorzitter Jacques Teuwen. "Algemene Haagse oplossingen zijn veel te gekunsteld", vindt hij. "Ze leveren niet echt een oplossing."

Teuwen verwacht dat de beroepsbevolking gestimuleerd wordt om meer te werken als de overuren fiscaal worden beloond. Een kwart van de ondervraagde werkenden vindt herinvoering van de 40-urige werkweek de beste oplossing om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het merendeel van de ondervraagden is bereid meer te werken als daar een nettobeloning tegenover staat.

De ondervraagden beseffen dat het herinvoeren van de 40-urige werkweek ook nadelen kan hebben. Zo denkt meer dan de helft dat meer werken ten koste gaat van vrijwilligerswerk, mantelzorg en de opvoeding van kinderen. Ook denkt de helft van de ondervraagden dat het ziekteverzuim toeneemt als meer uren moeten worden gewerkt.