DEN HAAG - Het aantal WAO'ers is mimiem gegroeid. In de twaalf maanden tot en met september zijn gemiddeld 984.400 uitkeringen verstrekt. In het jaar tot en met augustus was dat gemiddeld 983.100, zo heeft de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) maandag naar buiten gebracht.

Over de maanden juni, juli, augustus en september is het aantal jonggehandicapten gestaag toegenomen met 1200 tot 133.200. Daarnaast telde de UWV nog eens 56.300 zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAZ). Dat betekende een vermindering van dreihonderd.

Het aantal 'gewone' WAO'ers is nagenoeg gestabiliseerd. Eind september werden 799.600 uitkeringen aan arbeidsongeschikten verstrekt. Dat zijn er vijfhonderd minder dan bij de voorgaande meting in mei.

Het aantal WW-uitkeringen is in dezelfde viermaandsperiode met gemiddeld 1500 per maand verder opgelopen tot 182.100. In september van dit jaar verzorgde de UWV 12 procent meer WW-uitkeringen dan in dezelfde maand vorig jaar.

Van deze stijging komt 3 procentpunt op naam van ambtenaren. Die krijgen sinds begin vorig jaar een werkloosheidsuitkering in plaats van wachtgeld. De UWV merkt hierbij op dat een persoon meer rechten kan hebben. Eind september werden de 182.100 uitkeringen ontvangen door 172.700 gerechtigden.

De UWV is begin dit jaar voortgekomen uit de voormalige uitvoeringsinstellingen als Gak, Cadans, Guo, Uszo en Bouwnijverheid. Ook de oud-opdrachtgever Lisv is onderdeel van de UWV geworden.