DEN HAAG - Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken ziet in de nadagen van het kabinet alleen nog ruimte om extra te investeren in de re-integratie van werklozen. Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Tweede Kamer.

Andere heikele punten, zoals versoepeling ontslagrecht en verruiming van verlofmogelijkheden in de levensloopregeling, wil De Geus overlaten aan een nieuw kabinet.

CDA, de linkse oppositie en de SGP vinden dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, onder meer oudere werklozen en gehandicapten, meer geholpen moeten worden bij het vinden van een baan. Zo drongen CDA en SGP aan op betere service van uitkeringsinstituut UWV.

Volgens hen is meer maatwerk nodig en moet iedere werkzoekende zelf een individueel re-integratietraject kunnen samenstellen.