DEN HAAG - De leerrechten voor studenten worden pas in september 2008 ingevoerd. Staatssecretaris Bruno Bruins (Onderwijs) heeft besloten tot uitstel van een jaar omdat er te veel knelpunten zijn.

Bruins, die donderdag de Tweede Kamer informeerde, kwam tot die conclusie na overleg met de universiteiten (VSNU) en hogescholen (HBO-raad). Verder heeft hij zich laten adviseren door het bureau Capgemini, dat stelde dat invoering van de leerrechten in het komende studiejaar onverantwoord is. Bovendien is het nieuwe administratieve systeem Studielink niet op tijd beschikbaar.

Zes jaar

Dat de leerrechten er komen staat niet ter discussie. De Tweede Kamer nam voor het zomerreces een wetsvoorstel aan dat regelt dat studenten voor zes jaar leerrechten krijgen. Die kunnen ze per maand verzilveren bij een universiteit of hogeschool. Zijn hun leerrechten op, moeten studenten een veel hoger collegegeld betalen. De studentenbonden zijn daar nog steeds fel tegen.

"Go later", luidde het advies van het externe onderzoeksbureau dat Bruins inschakelde. De onderzoekers constateren dat er nog te veel onduidelijkheden bij de universiteiten en hogescholen over de leerrechten bestaan. De instellingen zijn allerminst enthousiast over deze vernieuwing. Verder is onzeker of de leveranciers van de software van de Studenten Informatie Systemen, essentieel onderdeel in de gegevensverwerking rond leerrechten, tijdig klaar zijn met de aanpassingen van hun software.

De PvdA had vorige maand al op uitstel aangedrongen. Het CDA zag toen nog geen reden voor ongerustheid. Het Tweede Kamerlid Ciska Joldersma (CDA) constateerde echter deze week in een debat met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) nog veel praktische knelpunten.

LSVb

De LSVb laat in een reactie weten blij te zijn met de beslissing van Bruins. De bond drong al maanden aan op uitstel. Voorzitter Irene van den Broek: ,,Voor studenten is dit een fantastische ontwikkeling. Zij kunnen zich nu goed voorbereiden op de komst van leerrechten.''