DEN HAAG - De kersverse KPN-bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer heeft een eventueel gedwongen vertrek bij KPN vooraf geregeld. Hij heeft alvast een gouden handdruk bedongen. Volgens een KPN-woordvoerder is het heel normaal in het bedrijfsleven om een afvloeiingsregeling te bedingen als een bedrijf geen gebruik meer wil maken van de diensten van een directeur.

Verder krijgt Scheepbouwer nog meer opties dan de 1,6 miljoen die hij al ontvangen heeft, zo bevestigde een woordvoerder van KPN maandag. De eerste tranche van 1,6 miljoen opties kreeg hij voor het zetten van zijn handtekening onder het arbeidscontract.

De volgende optieregeling voor de topman is aan prestaties gebonden. Zij zal bijvoorbeeld afhankelijk worden gemaakt van de winstniveaus die KPN onder leiding van Scheepbouwer weet te bereiken.

Ophef

Over de optieregeling van Scheepbouwer is flinke ophef ontstaan. Nooit eerder kreeg een bestuursvoorzitter zoveel opties. Het nieuws kwam naar buiten terwijl KPN-personeel overwoog een loonoffer te brengen om ontslagen collega's te helpen.

In een persverklaring zegt commissaris Ton Risseeuw dat er wereldwijd is gekeken naar een kandidaat met een bewezen staat van dienst. "Zo'n persoon moet ook volgens internationale maatstaven worden beloond. Op basis van het selectieproces is besloten Scheepbouwer te benaderen. Hij voldeed aan ons profiel en hij genoot het vertrouwen van de financiële wereld."

Afbreukrisico

Volgens Risseeuw houdt de missie om KPN te redden een groot afbreukrisico in. "Het is allerminst zeker of hij slaagt in zijn opdracht. De afgelopen weken begonnen de eerste contouren van een verdere gezondmaking zich voorzichtig af te tekenen."

Bestuurder van de Bond voor Telecompersoneel R. Harmsen zegt echter verbijsterd te zijn. "Ik misgun de heer Scheepbouwer niets, maar dit is werkelijk funest voor de redding van het bedrijf. Het gaat hier om bedragen die voor de gewone KPN'er niet zijn te bevatten."

Bonden

De vakbonden zijn deze hele week bezig tekst en uitleg te geven over een sociaal plan waarvoor een loonoffer van het personeel noodzakelijk is. "Tot nu toe staat 90 procent van de mensen achter dit plan, maar het wordt wel steeds moeilijker uitleggen als er telkens weer dit soort berichten uit de hoge hoed van de directie komen", zegt bestuurster B. Bakker van de CNV-bond CFO.

"Het vertrouwen tussen de directie en het personeel heeft weer een ontzettende deuk opgelopen", concludeert Harmsen.