DEN HAAG - De olie- en gasproductie van Shell is in het derde kwartaal licht gestegen. Daarmee komt een einde aan bijna vier jaar krimp. De Nederlands-Britse oliemaatschappij won gemiddeld 3,251 miljoen vaten olie en gas per dag tegen 3,207 miljoen vaten een jaar eerder.

Het Mars-platform in de Golf van Mexico, dat vorig najaar werd getroffen door orkanen, produceerde zelfs 20 procent meer dan voor de orkaanschade. Dit bleek uit donderdag gepubliceerde cijfers over het derde kwartaal.

Resultaat

Het resultaat, tegen actuele voorraadkosten en exclusief eenmalige posten (CCS), kwam uit op 6,948 miljard dollar tegen 7,2 miljard dollar een jaar eerder. Toen verdiende Shell 1,7 miljard dollar aan de verkoop van het belang in het netwerkbedrijf van Gasunie. Als deze eenmalige bate buiten beschouwing wordt gelaten, steeg het CCS-resultaat in het derde kwartaal juist van 5,8 miljard naar circa 7 miljard dollar, dankzij de toegenomen productie. De winst was boven de verwachting van analisten. Die hielden gemiddeld rekening met een winst (CCS) van 5,694 miljard dollar.

In het eerste kwartaal van 2003 won Shell gemiddeld 4,2 miljoen vaten olie en gas per dag. Sindsdien daalde de productie elk kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De productiegroei in het derde kwartaal (3,251 miljoen vaten) betekende een trendbreuk en lag boven verwachting van analisten, die gemiddeld uitgingen van 3,146 miljoen vaten per dag.

Olieprijs

De gemiddelde prijs waarvoor Shell in het derde kwartaal zijn olie verkocht, kwam uit op de recordhoogte van 65,13 dollar per vat (159 liter). Naar verwachting zal dit record voorlopig blijven staan, want de olieprijs is sinds juli sterk gedaald en schommelt nu ron de 60 dollar.

De aanhoudende onlusten in Nigeria, waardoor Shell de oliewinning daar deels moest stilleggen, werden gecompenseerd door nieuwe projecten elders. Ook de afzet van vloeibaar aardgas (LNG) groeide door de stijgende prijzen en capaciteitstoename. Ook de raffinaderijen leverden Shell meer op. De winsten uit de productie van onder meer autobrandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie stegen met een kwart in vergelijking met een jaar eerder.

Zeeboringen

Door de wereldwijd geïntensiveerde zoektocht naar olie- en gas zijn materieel en specialisten op dit vlak schaarser en lopen de kosten voor de oliemaatschappijen op. Shell investeerde in het derde kwartaal 3,9 miljard dollar in exploratie en productie, ruim 1,3 miljard dollar meer dan een jaar eerder. "De kostendruk blijft de grootste uitdaging voor onze industrie", liet bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer in een toelichting weten. Volgens Shell blijft de aanzienlijke kostendruk in de olie- en gasindustrie voortduren.

De oliemaatschappij liet bij de presentatie van het kwartaalresultaat weten olie- en gasvelden te gaan ontwikkelen in de Golf van Mexico. Rond 2010 zal de eerste winning plaatsvinden vanaf de zeebodem op 2,5 kilometer diepte. Het gaat om een van de diepste zeeboringen ter wereld. Maar tot er een definitieve investeringsbeslissing is genomen mag Shell de velden, naar schatting goed voor 130.000 vaten olie- en gas per dag, niet bij zijn bewezen reserves rekenen.

Nieuwe velden

Shell rekent erop dat de nieuwe velden in de Golf van Mexico en andere grote projecten, zoals het Russische Sachalin II en de Canadese teerzanden, tegen 2010 de gemiddelde dagelijkse productie naar 3,8 tot 4 miljoen vaten tillen. Voor dit jaar rekent Shell nog steeds op een gemiddelde productie van 3,4 miljoen vaten per dag.

Volgend jaar moet het gemiddelde productiecijfer, zoals gepland, uitkomen tussen 3,5 en 3,8 miljoen vaten. Van der Veer zei donderdag in een toelichting dat dit afhankelijk is van de situatie in Nigeria.

Rusland

Tot opluchting van beleggers hield Shell donderdag vast aan de begroting van het Sachalin II-project voor de Russische oostkust. Vorig jaar verdubbelden de kosten van het project, waarin Shell een belang heeft van 55 procent, tot 20 miljard dollar.

Het aandeel profiteerde van het goede nieuws en noteerde rond het middaguur ruim 3 procent hoger.