DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat treinen op korte termijn harder (tot 160 kilometer per uur) mogen rijden op een aantal trajecten in Nederland. Er moet de komende jaren ongeveer 70 miljoen euro worden geïnvesteerd in beveiligingssystemen, extra spoor en andere spoorinfrastructuur om dat mogelijk te maken.

Bekijk video

Het CDA en de PvdA komen hoogstwaarschijnlijk donderdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met een amendement waarin ze zich in grote lijnen scharen achter een plan van de Nederlandse Spoorwegen. "Door dit extra geld te reserveren, zijn snel verbeteringen van de dienstregeling mogelijk", stelt Eddy van Hijum van het CDA.

Bochten

Nu mag nog maximaal 140 kilometer per uur worden gereden op het Nederlandse spoor. Binnen twee jaar moeten er nieuwe, snellere bochten worden aangelegd op een aantal spoortrajecten. In die periode kunnen ook de seinen en de procedure voor de binnenkomst van treinen op stations worden verbeterd.

Daarnaast moeten de beveiligingssystemen op een aantal trajecten worden aangepast. Als dat allemaal door gaat kunnen treinen straks 160 kilometer per uur rijden op de drukke lijnen Schiphol-Den Haag, Utrecht-Amsterdam, Boxtel-Eindhoven en op de Flevolijn (richting Lelystad).

Dienstregeling

Door de extra investeringen is tot drie minuten reistijdwinst mogelijk op een flink aantal trajecten. De Tweede Kamer klaagde onlangs nog over de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, omdat de reistijd daarin toeneemt op een aantal trajecten.

Verkeersspecialist Pieter Hofstra van de VVD is net als het CDA en de PvdA enthousiast over het plan. "Op zich steunen we het van harte, maar dan moet wel duidelijk zijn dat het geld niet wordt weggehaald bij de aanleg van wegen".

Pot

Hofstra stelt dat het snelle verbeterplan gefinancierd moeten kunnen worden uit de pot van een miljard euro die jaarlijks is gereserveerd voor spoorbeheerder ProRail. "Zij zijn toch al verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanleg van nieuw spoor".

Sharon Dijksma van de PvdA opperde vlak voor het debat dat het overgebleven geld uit de pot onvoorzien van de Betuweroute kan worden aangesproken, als de budget van ProRail en NS niet toereikend mocht zijn. Van Hijum denkt er net zo over. "Op 1 januari gaat de Betuwelijn van start en volgens mij zit er nog 100 miljoen euro in de pot onvoorzien. Dat geld kan worden gebruikt om dit nieuwe plan te realiseren".

Peijs

Verkeersminister Karla Peijs heeft nog niet gereageerd op het plan. Donderdag komt de Tweede Kamer aan het woord over haar begroting en kunnen de partijen wijzigingsvoorstellen indienen. De bewindsvrouw komt maandag met haar officiële reactie.