DEN HAAG - Mensen in de bijstand kunnen vanaf volgend jaar met behoud van uitkering twee tot vier jaar aan het werk worden gezet. In de Tweede Kamer bleek woensdag na lang gesteggel toch een meerderheid van CDA, VVD en PvdA voor plannen hiertoe van staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken. De bewindsman noemt de werkervaringsplekken participatieplaatsen.

Afgelopen maandag verzette het CDA zich nog tegen de plannen. De christendemocraten vreesden dat mensen door gemeenten te lang op een goedkope manier aan het werk worden gezet. Maar volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum heeft Van Hoof voldoende waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat mensen maar tijdelijk aan de slag kunnen tegen betaling van een bijstandsuitkering.

Bovendien stelde Van Hijum "niet doof te willen zijn" voor de argumenten van gemeenten. Deze zeggen dat sommigen in de bijstand door onder meer sociale of psychische problemen een dusdanig grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat ze langer dan twee jaar werkervaring moeten opdoen.

Termijn

De staatssecretaris benadrukt in een wetsvoorstel dat woensdag aan de Kamer is gestuurd dat de maximale termijn voor een participatieplaats in principe twee jaar blijft. Op verzoek van VVD en PvdA kan de termijn twee keer verlengd worden met een jaar. Dat mag volgens Van Hoof geen automatisme worden.

"De duur moet juist zo kort mogelijk zijn, bij voorkeur korter dan twee jaar", omdat mensen zo snel mogelijk moeten doorstromen naar een vervolgtraject met bijvoorbeeld scholing, stage of direct al een 'gewone' baan. Van Hijum heeft er nu vertrouwen in dat dit ook gaat gebeuren.

Hij wijst erop dat mensen niet langer dan twee jaar op dezelfde plek mogen zitten. Zij moeten elders werkervaring opdoen als blijkt dat ze niet verder komen.

Daarbij worden vaste evaluatiemomenten ingesteld. Ook moet het college van burgemeester en wethouders eraan te pas komen om de participatieplaats te verlengen.