AMSTERDAM - Werknemers hebben dit jaar 3,1% vaste salarisverhoging gekregen. De toename is het gevolg van zowel collectieve als incidentele loonsverhoging. Dat zegt onderzoeks- en adviesbureau Hay Group op basis van haar jaarlijkse beloningsonderzoek onder 200 grote en middelgrote ondernemingen met in totaal 360.000 werknemers.

De collectieve loonsverhoging nam in de periode juli 2005 tot en met juni 2006 met 0,7% toe tot 1,7%. De collectieve verhoging ligt dit jaar daarmee in lijn met de inflatie. De ondernemingen verwachten voor de periode juli 2006 tot en met juni 2007 een vergelijkbare verhoging toe te passen, namelijk gemiddeld 1,6%.

Bonussen

Het niveau van bonussen lag dit jaar vrijwel even hoog als vorig jaar. Bijna driekwart van de medewerkers heeft dit jaar een bonus ontvangen. Gemiddeld ontvingen werknemers 7% van het vaste inkomen als bonus. In de afgelopen vier jaar zijn de bonussen vrij stabiel gebleven.

Het aantal bedrijven dat onderscheid maakt in beloning op basis van individuele prestaties van medewerkers neemt steeds meer toe, zo constateert Hay Group in haar onderzoek.