DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA en PvdA wil het recht op ouderschapsverlof uitbreiden. Ook moet de overheid werknemers financieel ondersteunen als zij verlof opnemen voor scholing.

Tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken woensdag bleek dat de PvdA voorstellen hiertoe van het CDA ondersteunt.

CDA-Kamerlid Gerda Verburg wil elke ouder het recht te geven op 4,5 maanden onbetaald voltijds verlof, zodra ze deelnemen aan de levensloopregeling. Nu hebben ouders recht op drie maanden verlof om te zorgen voor een kind. Bij opname van voltijds verlof krijgen ouders via een korting van de Belastingdienst 636 euro per maand van de overheid.

Scholingsverlof

Werknemers moeten onder dezelfde voorwaarde ook het recht krijgen om 4,5 maanden scholingsverlof op te nemen. Dat geeft volgens Verburg bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor om- en bijscholing als mensen een andere baan zoeken.