DEN HAAG - De groep jongeren met onvoldoende opleiding die niet wil werken, is gekrompen van 34.000 eind 2003 naar 26.000 nu.

Dat blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om wat hij noemt de "belangrijkste zorggroep" in de jeugdwerkloosheid.

Van de 15- tot 23-jarigen zonder werk en juiste diploma's geven er 11.000 aan dat ze geen baan willen, omdat ze een deeltijdopleiding volgen. Circa 4.000 jongeren willen niet aan de slag wegens zorg voor het gezin en het huishouden, 7.000 noemen ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden en de overige 4.000 hebben geen duidelijk excuus.

Taskforce

Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid is een van de speerpunten van dit kabinet. Daarom is de Taskforce Jeugdwerkloosheid onder leiding van oud-werkgeversvoorman Hans de Boer ingesteld.

De werkloosheid onder jongeren daalt en het aantal vacatures neemt toe. Maar De Boer klaagt al een tijd dat een hardnekkige groep jongeren niet wil. Als zij te lang thuis blijven zitten, dreigt volgens hem een nieuwe generatie uitkeringstrekkers.

Discipline

Begin dit jaar lanceerde De Boer het idee om onwillige jongeren in een kazerne-achtige omgeving discipline bij te brengen. Maar de Tweede Kamer is verdeeld. Het CDA wil ze aanpakken via de leerwerkplicht tot 23 jaar en desnoods met sancties in een scholingstraject of aan werk helpen.

Maar de VVD meent dat je niet iedereen tot 23 jaar over één kam kan scheren, omdat er ook jongeren zijn die "gewoon" op wereldreis gaan. De PvdA vindt weer dat gemeenten te weinig geld krijgen om kansloze jongeren "echt te helpen".

Geschoold

Van de ruim 1,5 miljoen jongeren van 15 tot en met 22 jaar zit ruim een vijfde niet op school. Daarvan zijn 231.000 jongeren aan het werk, staan 34.000 te boek als werkloos en zijn 63.000 niet actief op de arbeidsmarkt. Ongeveer 18.000 zouden wel graag aan het werk willen, maar 45.000 niet. Van deze groep zijn er 26.000 onvoldoende geschoold om een goede kans op de arbeidsmarkt te maken.