DEN HAAG - De Tweede Kamer wil niet dat kleine ondernemers de dupe worden van ziekte van een van hun werknemers. Dinsdag werd een motie aangenomen van PvdA en VVD, hoewel het CDA tegen stemde.

Werkgevers zijn verplicht bij ziekte loon door te betalen van de werknemers. Martijn van Dam (PvdA) en Charlie Aptroot (VVD) verzoeken de regering in de motie de risico's voor kleine ondernemrs bij de Wet loondoorbetaling bij ziekte te verlichten, zonder de prikkels weg te nemen om ziekteverzuim terug te dringen.

Volgens Van Dam kan een kleine ondernemer het risico dat de wet met zich meebrengt niet spreiden over een groot aantal werknemers en komt die daardoor te snel in de problemen.