DEN HAAG - De provincies en de jeugdzorg zijn er in geslaagd tot 1 oktober meer dan de helft van de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Begin dit jaar moesten 5000 kinderen langer dan negen weken wachten op hulp. Op 1 oktober waren dat er nog 2000.

Dat schrijft staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ross trekt eenmalig 5 miljoen euro extra uit om deze wachtlijsten en de achterstanden bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling weg te werken. Ross wil bovendien dat een deel van het geld gebruikt wordt om het Leger des Heils ook volgend jaar voor de jeugdzorg in te zetten.