DEN HAAG - In de thuiszorg staan de komende maanden 20.000 banen op de tocht. Vakbondbestuurder Edith Snoey van de Abvakabo FNV heeft dat dinsdag gezegd tijdens een demonstratie in Den Haag.

Volgens haar zullen zo'n honderdduizend ouderen, zieken en gehandicapten die gebruik maken van thuiszorg, hun vaste thuiszorgmedewerkers verliezen.

De veranderingen komen door de invoering van marktwerking in de thuiszorg per 1 januari 2007. Gemeenten moeten voortaan voor huishoudelijke zorg thuiszorginstellingen inhuren die de beste prijs/kwaliteit bieden. Volgens de vakbonden verliezen veel huidige instellingen hun contract, en moeten ze personeel ontslaan.

Extra geld

Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer moet er desnoods extra geld beschikbaar worden gesteld voor instellingen en gemeenten om de nieuwe wet Wmo, waarin de marktwerking is vastgelegd, zonder problemen in te voeren. Het mag volgens de fracties niet zo zijn dat personeel massaal op straat wordt gezet.

Het CDA tekent daarbij aan dat er alleen extra geld komt als hard en duidelijk is vastgesteld dat er grote problemen zijn. De VVD vindt dat gemeenten, vakbonden en werkgevers zelf afspraken moeten maken over het overnemen van personeel bij ontslag. Ook de arbeidsvoorwaarden zijn, aldus de VVD, een zaak van de betrokken partijen en niet van de Tweede Kamer.

Naar schatting heeft ongeveer 10 procent van de gemeenten al besloten welke thuiszorginstellingen na 1 januari een contract krijgen. De rest van de gemeenten zullen de komende maanden volgen.

Via een uitzonderingsprocedure kunnen gemeenten tot de zomer van 2007 beslissen met welke bedrijven ze in zee gaan.