DEN HAAG - Bijna de helft van de ondernemingsraden komt niet op voor de toekomst van oudere werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek dat de werkgroep GrijsWerkt dinsdag heeft gepubliceerd.

De raden zijn "absoluut niet bezig om het onderwerp leeftijd en leeftijdsbewust beleid op de agenda te zetten", aldus de werkgroep, die is ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken.

Zelfs wanneer ondernemingsraden zich wel inzetten voor oudere werknemers, krijgen ze volgens GrijsWerkt lang niet altijd steun van het management van de organisatie. Meer dan de helft van de bedrijven die tegen het licht zijn gehouden, doen volgens de werkgroep helemaal niets aan arbeidsparticipatie van ouderen en leeftijdsbewust beleid.

Agenda

Uit gesprekken met de ondernemingsraden van zeventig bedrijven is gebleken dat grote organisaties het meeste oog hebben voor vergrijzingsproblemen. Na te zijn benaderd door GrijsWerkt kreeg leeftijdsbewust personeelsbeleid er vaak een hogere plek op de agenda. Bij kleinere bedrijven leidde contact met de werkgroep tot "bewustwording" van de problematiek.

Twaalf van de zeventig bedrijven zijn volgens de werkgroep onmiddellijk aan de slag gegaan met het onderwerp. Bij vier bedrijven is zelfs een aparte ondernemingsraadcommissie opgericht om zich met leeftijdsgericht personeelsbeleid bezig te houden.