DEN HAAG - Inwoners van Gelderland en Overijssel kunnen deze week gevaarlijke bouwvallen uit hun omgeving melden bij de inspectie van het ministerie van VROM. De inspectie heeft een telefoonlijn en e-mailadres ingesteld waar mensen melding kunnen maken van bijvoorbeeld panden die op instorten staan en waar jeugd speelt.

Het gaat niet om kleine zaken als een vervallen dakje bij de buren, maar om vervallen complexen waarbij de gezondheid en veiligheid van gebruikers en omwonenden in gevaar is, meldt de VROM-Inspectie dinsdag.

Meldingen kunnen tot en met vrijdag 17.30 uur gedaan worden. Op 7 en 8 november onderzoekt de dienst getipte locaties. In ernstige gevallen kunnen de inspecteurs, in overleg met de gemeente, direct maatregelen treffen zoals het slopen van een pand of het afzetten van een terrein.