ALMERE - Als Almere met 45.000 woningen uitbreidt, levert dat 600 miljoen euro aan maatschappelijke welvaart op. Dat bevestigde onderzoeker Koen Vervoort van Ecorys maandag.

Maatschappelijke welvaart is het prijskaartje dat onderzoekers hangen aan het geluk van mensen, de voorzieningen in de buurt, de mogelijkheid tot recreatie en de reistijd naar en van het werk.

Het onderzoeksbureau onderzocht drie locaties waar Almere de huizen het beste kan bouwen. Daaruit blijkt dat verstedelijking aan de oostkant de welvaart het meest ten goede komt.

Almere-Pampus

Uitbreiding in het IJmeer brengt hogere investeringen met zich mee en het duurt langer voordat die kosten zijn terugverdiend. Toch wil de gemeente graag een woonwijk in het water aanleggen, ookwel de Almere-Pampus.

Een zegsman van de gemeente laat weten dat Almere alleen uitbreidt als de rijksoverheid de snelweg A9 verbreedt.