AMSTERDAM - Het kabinet heeft een half miljard euro te weinig gereserveerd voor een reeks infrastructuurprojecten. Daardoor dreigen nieuwe vertragingen. Een op de zeven werken in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) kampt nu al met oponthoud.

Dat blijkt uit de Infrastructuurmonitor, die jaarlijks wordt opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Bouwend Nederland, de opdrachtgever voor het onderzoek, bracht de resultaten maandag naar buiten.

Het EIB heeft becijferd dat er in de periode 2007-2011 ongeveer 7,8 miljard euro nodig is om alle geplande projecten op tijd uit te voeren. Het kabinet heeft echter slechts 7,3 miljard euro vrijgemaakt en dus dreigen extra vertragingen.

Snelwegen

Volgens het EIB komen drie op de tien (snel)wegen niet op tijd klaar. Vorig jaar lag dat percentage ongeveer even hoog. De laatste jaren bespeuren de onderzoekers een toename van het aantal vertragingen bij de aanleg van nieuwe spoortrajecten.

In de Randstad is de situatie het meest problematisch. Een op de vier projecten wordt daar niet volgens planning opgeleverd. Bouwend Nederland voert een lobby bij de Tweede Kamer om de problemen die het EIB signaleert onder de aandacht te krijgen bij verantwoordelijk minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat).