UTRECHT - Een meerderheid van de klanten van de Nederlandse Spoorwegen is positief over de prestaties van het spoorbedrijf. Van de reizigers geeft 71 procent de NS een rapportcijfer van 7 of hoger. Daarmee ligt de waardering op het hoogste niveau sinds het jaar 2000.

Dat bleek maandag uit het doorlopende onderzoek naar klanttevredenheid bij de Nederlandse Spoorwegen. Elk kwartaal brengen de NS een rapportage naar buiten. De NS benadrukten dat het gaat om onafhankelijk onderzoek, dat zij samen met consumentenorganisaties en met de overheid laten verrichten.

In 2001 gaven slechts vier op de tien klanten de NS een rapportcijfer van 7 of hoger. In de afgelopen zes jaar is de klant steeds iets positiever gaan oordelen over het grootste openbaarvervoerbedrijf van Nederland. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de waardering wat betreft de sociale veiligheid in de treinen en op de stations en wat betreft het op tijd rijden.

Kanttekening

Commercieel directeur Bert Meerstadt van de NS is tevreden over de meest recente onderzoeksresultaten, maar maakt ook een kanttekening. "De waardering voor de klantgerichtheid van ons personeel laat nog geen structurele verbetering zien in de periode 2000-2006. Dit is voor ons een speerpunt, waar wij extra aandacht aan besteden."

Meerstadt raakt daarmee een gevoelig punt. Over de afgelopen drie maanden gaf 54 procent van de reizigers het NS-personeel een ruime voldoende. In het derde kwartaal van 2001 was dat met 52 procent maar een fractie minder. In 2003, 2004 en 2005 steeg het percentage reizigers dat tevreden was over de klantgerichtheid van de NS'ers naar 58. Maar dit jaar zit de klad er dus in, tot ontevredenheid van Meerstadt.