DEN HAAG - De uitkering van mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn geworden volgens de nieuwe WAO gaat per 1 januari 2007 omhoog van 70 naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Voor mensen aan wie dit jaar zo'n uitkering is toegekend, gebeurt dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006.

Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Ook wordt de WAO-boete voor bedrijven waarvan veel werknemers arbeidsongeschikt raken, afgeschaft. Dat betekent dat alle bedrijven vanaf 2008 dezelfde WAO-premie betalen.