AMSTERDAM - Nederlanders geven de voorkeur aan een langere werkweek boven het verhogen van de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction, dat is verricht in opdracht van het televisieprogramma Netwerk.

Ook vinden Nederlanders dat koopkrachtige ouderen moeten meebetalen aan de AOW als dit nodig is om de pensioengerechtigde leeftijd op 65 te houden.

De onderzoekers vroegen hoe Nederland toonaangevend zou kunnen blijven. Pensioen op latere leeftijd is volgens de ondervraagden geen optie. De beste oplossing is volgens hen het stimuleren van stages van middelbare scholieren bij bedrijven en instellingen. Belastingverlaging voor lagere inkomens en een financieel aantrekkelijk klimaat creëren voor buitenlandse bedrijven volgen als tweede en derde in de toptien. Het beter regelen van naschoolse opvang heeft volgens de ondervraagden het minste effect.