VOORBURG - Voor het eerst sinds een jaar is er sprake van stijgende werkloosheid. Dit blijkt donderdag uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september gemiddeld 417.000 personen. Dit zijn er 14.000 meer dan in de periode juni-augustus.

Ondanks de stijging is het aantal werklozen bijna 70.000 lager dan een jaar eerder. In de periode juli-september 2006 was 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,4 procent.

Aanbieden

De stijging van de werkloosheid wijst erop dat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, mede door de gunstige economische ontwikkeling. Deze werkzoekenden zijn niet allemaal direct aan de slag gekomen.

Het is volgens het CBS overigens te vroeg te stellen dat met de stijging in de periode juli-september een omslagpunt is bereikt in de ontwikkeling van de werkloosheid.

Jongeren

Het aantal werkloze jongeren nam in een jaar tijd af met 23.000 tot 100.000. De jeugdwerkloosheid kwam daarmee op 10,9 procent. Ook onder 25 tot 44-jarigen daalde de werkloosheid. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep nam met 50.000 af tot 172.000.

Bij de 45-plussers steeg de werkloosheid echter licht met 4000 tot 135.000. Het werkloosheidspercentage daarentegen daalde iets tot 4,9.