DEN HAAG - De frequentie van de periodieke autokeuring of APK mag van de meeste politieke partijen omlaag naar eens per twee jaar, een felle campagne van de brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland tegen zulke kabinetsplannen ten spijt.

De lijsttrekkers van de acht grootste partijen bekenden kleur in een door het ANWB-blad Kampioen georganiseerd mobiliteitsdebat, dat deze week wordt gepubliceerd. CDA, VVD, SP en D66 zijn voorstander van een ander APK-regime.

Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) houden nog een slag om de arm. Maar als uit Europese onderzoeken blijkt dat minder vaak keuren niet van invloed is op milieu en verkeersveiligheid staat ook voor hen niets de halvering van de APK-frequentie in de weg.

Dit voorjaar kondigde het kabinet van toen nog CDA, VVD en D66 aan de APK-regels te willen versoepelen. Nu moeten auto's van drie jaar en ouder jaarlijks gekeurd worden. Om de administratieve lastendruk en de kosten te drukken voor particulieren zou de APK straks pas na vier jaar verplicht worden en dan eens per twee jaar.

BOVAG, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland vrezen voor werkgelegenheid, milieu en verkeersveiligheid als de plannen bewaarheid worden.