DEN HAAG - De overheid laat te veel woningen bouwen in het Groene Hart. Dat blijkt uit een rapportage van RIGO Research en advies, die is opgesteld in opdracht van Milieudefensie. De onderzoeksresultaten worden donderdagmorgen gepresenteerd in Den Haag.

Op het moment hebben het kabinet en de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland plannen voor de bouw van 35.700 woningen in de komende vijftien jaar. RIGO Research en advies stelt dat de overheden zich daarmee niet houden aan de Nota Ruimte.

Randstad

Dit document schrijft voor dat de gemeenten in het groene gebied in het centrum van de Randstad alleen huizen mogen bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas. De onderzoekers stellen dat op basis van deze regel maximaal 28.000 woningen gebouwd mogen worden in het Groene Hart, 20 procent minder dan in de plannen van de overheid.

Rigo Research en advies heeft ook kritiek op de bouwpraktijk. De gemeenten zouden verkeerde keuzes maken doordat ze vaak eengezinswoningen laten bouwen in het groene buitengebied, terwijl de komende jaren juist steeds meer behoefte ontstaat aan woningen voor ouderen in de buurt van de dorpskernen met voorzieningen op loopafstand.

Miliedefensie

Milieudefensie noemt de overheidsplannen voor woningbouw in het Groene Hart, een nationaal landschap, absurd. "De status van nationaal landschap is bedoeld om een uniek gebied te beschermen. Er moet juist minder worden gebouwd", vindt campagneleider Ruimte en Landschap Willem Verhaak.

De belangenorganisatie grijpt de onderzoeksresultaten aan om bij de Tweede Kamer te pleiten voor aanpassingen van de Nota Ruimte.