GRONINGEN - Horecamagnaat S. Kooistra, met bedrijven in onder meer Groningen, Amsterdam en Nijmegen, weigert premies volksverzekering te betalen over fooien die werknemers in zijn bedrijven ontvangen.

Dit zei hij donderdag voor de rechtbank in Groningen. UWV Gak eist een bedrag van 1,2 miljoen euro aan premies over deze fooien, omdat de instantie van mening is dat fooien als loon moeten worden aangemerkt. Kooistra stapte hierop naar de rechter.

UWV Gak richt haar pijlen op fooien die in een gezamenlijke pot belanden en die later onder regie van de bedrijfsleider worden verdeeld. Omdat de bedrijfsleiding bij de verdeling van de fooien betrokken is, wordt dit als een werkgeversbetaling en dus als verkapt loon aangemerkt. Fooien die werknemers meteen in het handje krijgen, worden als gift beschouwd, waarover geen premie is verschuldigd.

De advocaat van Kooistra, M Schuring, stelde dat de meeste verklaringen waarop UWV-Gak de vordering baseert, niet betrouwbaar zijn. Werknemers zouden moeilijk kunnen aangeven wanneer ze precies hebben gewerkt. Volgens Schuring zijn maar twaalf verklaringen van werknemers bruikbaar en daaruit kan het Gak het berekende bedrag niet afleiden. Hij noemt de berekeningen onjuist en onvolledig.

Het Gak zegt dat het hier niet gaat over de vraag of loon al dan niet zwart is uitbetaald. Ondernemers hebben de administratie niet op orde, waardoor controle door UWV Gak onmogelijk is. Daardoor heeft de uitkeringsinstantie geen andere mogelijkheid dan het opleggen van deze heffing van 1,2 miljoen euro. Kooistra en Van der Veen zijn zich van geen kwaad bewust. Ze bemoeiden zich nooit met de verdeling van de fooienpotten. De uitspraak volgt binnen zes weken.